προσωπικά δεδομένα

Όροι χρήσης και προσωπικά δεδομένα

Γενικά

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, συλλέγει μέσω του periaktoi.gr και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται από τους χρήστες, αυστηρά και μόνο για ενημερωτικούς και στατιστικούς λόγους.

Δέσμευση του Θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ

Το Θέατρο Περίακτοι, δεσμεύεται ρητά, ότι δεν θα διαθέσει τα στοιχεία αυτά σε κανέναν τρίτο. Έτσι που η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που κατέχει να είναι εγγυημένη και σύννομη.

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που συλλέγει προκειμένου να επικοινωνεί και να ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας του.

Περίπτωση συνεργασίας

Σε περίπτωση συνεργασίας του Θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ με εταιρία παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, τα στοιχεία αυτά, θα μπορούν να διατίθενται και να χρησιμοποιούνται από την εταιρία, αυστηρά και μόνο κατ' εντολή του Θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, χωρίς κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιούνται για όφελος της εταιρίας (π.χ. αποστολή μέσω mail, SMS, ταχυδρομείου κ.α. διαφημιστικού υλικού τρίτων).

Δικαίωμα τροποποίησης ή υπαναχώρησης

Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας του Θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, που έχει διαθέσει προσωπικά δεδομένα, έχει το δικαίωμα (άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997) να αποκτήσει πρόσβαση και να ζητήσει την τροποποίηση και/ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται στην βάση δεδομένων του Θεάτρου ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, αποστέλλοντας αίτημα μέσω email στο info@periaktoi.gr.

Υπεύθυνος διαχείρισης

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, έχει αναθέσει - όπως ορίζει ο νόμος - την ευθύνη διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σε μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

Free AI Website Software